zatvoriť

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

späť

Priemyselné brány

Priemyselné brány dodávame vo všetkých dostupný prevedeniach, pričom hrúbka panelu je 40 mm. Izolácia je polyuretánová pena, z oboch strán oceľ. Priemyselné brány môžu byť so štandardným kovaním, zvýšeným zdvihom alebo môžu byť úplne vertikálne. Pri priemyselných bránach ponúkame aj možnosť inštaláciu personálnych dverí, ktoré umožňujú rýchly a jednoduchý vstup do objektu bez zbytočného úniku tepla.

Produkt obrazok

Detaily

Prevedenie:

lamelové, so stredovým prelisom, bez prelisu hladké

Povrchová úprava:

imitácia dreva, hladká, hladká polygrain

Farba:

biela, s možnosťou nastriekania podľa vzorky farieb RAL, antracit, strieborná

Tepelná izolácia:

polyuretán 40mm, koef. tepla panela je k= 0,7, celej brány 1,3

Materiál panela:

obojstranná oceľ poplastovaná, hrúbka oceľe 0,5 – 0,6 mm

Pružiny:

sú dimenzované štandarne na počet cyklov ovtárania 25 000 – 30 000.

Pri intenzívnej prevádzke je možné dodať pružiny s počtom cyklov 100 000

Materiál vodiacich líšt:

oceľ, hrúbka 1,5 až 2,5 mm

Tesnenie brány:

úniku tepľa zabráni celoobvodové tesnenie

Základné bezpečnostné prvky k bráne:

- ochrana pri prasknutiu pružiny

- ochrana proti zacviknutiu prstov

- bezpečnostná brzda protipádová - používa sa pre brány vyššie ako 2,5m, zvyšuje bezpečnosť prevádzky tým, že zabráni spádu brány v prípade pretrhnutia lanka

Benefit obrazok

Princíp sekčných brán je riešený výsuvom jednotlivých sekcií umiestnených vo vodiacich koľajniciach až pod strop tak, aby brána čo najmenej zasahovala do pracovného priestoru garáže.

background Layer 1 Benefit obrazok

Brány sú vybavené ochranou proti zacviknutiu prstov. Tým Vy aj ostatní príslušníci Vašej rodiny budú môcť používať Vašu garážovú bránu s vedomím maximálnej bezpečnosti.

Benefit obrazok

Pružiny zabezpečujú plynulý a ľahký chod garážovej brány. Veľkosť, hrúbka, dĺžka pružiny, počet natočenia pružiny je u každej brány samostatne vypočítaná pomocou počítačového programu.

background Layer 1 Benefit obrazok

Tichý a plynulý chod brány zabezpečujú nastaviteľné pánty a nylónové kolieska s ložiskami. Uzavreté vodiace koľajnice zabraňujú náhodnému dotyku pohybujúchich sa častí garážovej brány.

Benefit obrazok

Nová technológia pružín – opráškované pružiny (power coated). Nová technológia spočíva vo výrobe pružín. Celý proces prebieha vo výbušnej sále, kde sa pružiny spracovávajú nanášaním oceľových guľôčok rýchlosťou 300km/h. Drsný povrch pružiny sa zmení na hladký. Týmto procesom sa znižuje napätie pružiny čím sa stáva odolnejšia.

background Layer 1 Benefit obrazok

Vyššia kvalita dlhšia životnosť (až o 40%) pružín je dosiahnutá aj povrchovou úpravou a to nanesením špeciálneho práškového povrchu. Farba pružiny je RAL 5014 (sivomodrá). Výhodou týchto úprav sú: úplne zamedzenie korózie, dlhšia životnosť, jednoduchšia údržba, čistejšia montáž, moderný dizajn

Kovanie

Kovania sú vyrábané na rozmer, podľa najvýhodnejších technických parametrov.


- ŠK Štandardné kovanie
- NK330 Nízke kovanie pružina vpredu nad otvorom
- NK230 Nízke kovanie pružina vzadu
- ZZ Zvýšený zdvih
- ŠIK Šikmé kovanie
- ŠIK ZZ Šikmé kovanie zo zvýšených zdvihom
- VL Vertikálne kovanie

Pri určení aký typ kovania bude použitý, sú rozhodujúce parametre brány šírka, výška, výška prekladu (priestoru nad otvorom) ostenie (ak nie je možné urobiť, záleží od šírky otvoru) podobne je to u prekladu, ktorí možno dorobiť tzv. umelý preklad.

Pri zameraní sú veľmi dôležité presné rozmery čistého otvoru. Aby brána technicky a esteticky slúžila Vašim požiadavkám treba dbať na to, aby pri zameraní boli upresnené rozmery po omietnutí a po dokončení podlahy.

Kovanie obrazok

Štandardné kovanie pre garážové brány ŠK:

Toto kovanie sa používa, kde je dostatočný priestor nad otvorom, t.j. preklad je minimálne 400 mm. Brána sa posúva čo najvyššie pod strop. Výhodou štandardného kovania je, že sa zachová čistý prechod! Pri garážových bránach sa používa najčastejšie stropný pohon, pri priemyselných bránach už bočný pohon, v niektorých prípadoch silnejší stropný pohon (závisí hlavne od rozmerov brány).

Kovanie obrazok

Nízke kovanie pružina vpredu na priemyselné brány NK330:

Toto kovanie sa používa, keď je výška prekladu minimálne 330 mm. Je to potrebné, aby bol dostatok priestoru na montáž torznej tyče s pružinami a bočného držiaku s bubnami, prípadne stropného pohonu. Tento kyp kovania je možné použiť aj v prípade, že výška prekladu je len 300mm s tým, že vrchná tesniaca guma bude upevnená na preklad a nie na bránu. Ak je priemyselná brána menšia ako 15m2 , je možné použiť silnejší stropný pohon, ináč sa používa už bočný pohon. Tento typ kovania sa pri priemyselných bránach používa menej ako štandardné kovanie.

Kovanie obrazok

Nízke kovanie pružina vzadu na priemyselné brány NK230:

Tento typ kovania sa používa vtedy, keď výška prekladu je len 230 mm. Zjavne sa odlišuje od predošlého kovania v tom, že torzná tyč s pružinami je umiestnená na konci hornej koľajnice (nie nad otvorom). V prípade že brána sa bude otvárať ručne bez elektrického ovládania, potom je postačujúce aj 200mm prekladu nad otvorom. Pri tomto kovaní je vrchná tesniaca guma montovaná na preklad. Tiež je dôležité, že čistý prechod je o cca 5 centimetrov nižší ako čistý otvor. Ak je priemyselná brána menšia ako 15m2 , je možné použiť silnejší stropný pohon, ináč sa používa už bočný pohon. Tento typ kovania sa pri priemyselných bránach používa zriedkavo.

Kovanie obrazok

Zvýšený zdvih ZZ:

Tento typ kovania sa používa väčšinou u priemyselných brán, ak je dostatočný priestor nad otvorom. Cieľom tohto kovania je aby sa nám brána dostala čo najbližšie k stropu a s tým by sa využili priestor pod stropom – napr. je to užitočné v autoservise. Minimálny preklad je 600mm, maximálna výška prekladu zodpovedá vlastne výške otvoru. U tohto typu kovania je možné použiť iba bočný pohon. Pre montáž bočného pohonu je potrebné min. 250-300mm ostenia na tej strane brány, kde sa bude nachádzať bočný pohon.

Kovanie obrazok

Vertikálny zdvih VL:

V prípade, ak je dostatočný priestor nad otvorom a to minimálne výška otvoru + 500mm, sa používa vertikálne kovanie. Špecifické je tým, že brána sa posúva rovnomerne s prekladom (v miernom sklone), t.j. neposúva sa pod strop. U tohto kovania je možné použiť tiež iba bočný pohon a tiež platí pre montáž bočného pohonu, že je potrebné min. 250-300mm ostenia na tej strane brány, kde sa bude nachádzať bočný pohon.

Kovanie obrazok

Šikmé kovanie štandardné ŠIK:

Toto kovanie je zvláštne tým, že brána sa neposúva pod strop ale kopíruje strechu v určitom uhle. Koľajnice sú vlastne rovnobežné so strechou. Pri tomto kovaní je možné použiť len bočný pohon. Potrebné ostenie na upevnenie bočného pohonu je min. 250-300mm na jednej strane.

Kovanie obrazok

Šikmé kovanie zo zvýšeným zdvihom ŠIK ZZ:

Rozdiel oproti predchádzajúcemu kovaniu je len v tom, že preklad nad otvorom je väčší ako 600mm. Tým pádom brána sa zalomí a posúva v určitom uhle rovnobežne so strechou vyššie ako pri štandardnom šikmom kovaní. Pri tomto kovaní je možné použiť len bočný pohon. Potrebné ostenie na upevnenie bočného pohonu je min. 250-300mm na jednej strane.

Pohon

Bočné pohony boli navrhnuté tak, aby spĺňali všetky požiadavky priemyselného sektoru. Pohony uložené v hliníkovom boxe s prevodovkou ponorenou v oleji zaručujú dlhodobú životnosť. V prípade výpadku prúdu existuje možnosť otvárania brán pomocou uvoľňovacieho zariadenia, ktorý je súčasťou každého pohonu alebo pomocou navíjacej reťaze. Sú vysoko kompaktné – šírka 92 mm umožňuje inštlaláciu aj tam, kde je nedostatok miesta. Súčasťou každého pohonu je trojtlačítko s funkciou ovládanie brány hore-dole-stop alebo na kľúč.

Okienka do brány

V prípade potreby osvetlenia napr. výrobných hál, doporučujeme okienka do priemyselnej brány s čiernym rámom, ktoré vzhľadom na väčšie rozmery zabezpečia väčšiu presvetlenosť Vašich priestorov.