O našej firme

‹ Späť O nás ‹ Späť


Cieľom politiky kvality Danter je deklarovať, že využívaním našich vedomostí a skúseností z oblasti výroby, dodávky a montáže garážových brán sa snažíme spríjemniť každodenné pohodlie ľudí a uspokojiť potreby, požiadavky terajších a budúcich zákazníkov.Kolektív našich mladích pracovníkov sa snaží neustálym rozvíjaním schopností a zvyšovaním odbornosti v prvom rade vychádzať v ústrety hlavne zákazníkom.

Politika kvality

Cieľom politiky kvality DANTER je deklarovať, že využívaním našich vedomostí a skúseností z oblasti výroby, dodávky a montáže garážových brán sa snažíme spríjemniť každodenné pohodlie ľudí a uspokojiť potreby, požiadavky terajších a budúcich zákazníkov. Kolektív našich mladích pracovníkov sa snaží neustálym rozvíjaním schopností a zvyšovaním odbornosti v prvom rade vychádzať v ústrety hlavne zákazníkom.

Naším najvyšším cieľom je v maximálnej miere uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov bez ohľadu na ich rozsah.

V súlade s týmito strategickými cieľmi vedenie spoločnosti vyhlasuje nasledovnú „Politiku kvality“:

1. Zabezpečiť stabilnú zhodu, bezpečnosť všetkých produktov a služieb so zlepšovaním celkovej výkonnosti organizácie, vysokou kvalitou práce s termínmi dodania na vysokej úrovni, využívaním moderných technológií a dodržiavať bezpečnosť pri práci.
2. Naše výrobky prechádzajú viacerými kontrolami systému manažérstva kvality a viacerými stupňami kontroly kvality. Aj touto cestou sa stále snažíme zlepšovať a ponúknuť kvalitnú službu na kľúč s bezpečným poskytovaním služieb zákazníkom a v neposlednej rade minimalizovať dopad na životné prostredie.
3. Vedenie umožňuje zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov zabezpečením ich trvalého odborného rastu jednotlivcov a tiež celých oddelení, vytvára dobré pracovné a sociálne podmienky, podnecuje dobrú atmosféru dôvery vzťahu k spoločnosti.
4. Naša snaha o kvalitné produkty nás zaväzuje zlepšovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zapojiť zákazníkov a dodávateľov spoločnosti do procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov a služieb.
5. Vplyv trhu a konkurencie nás zaväzuje neustále analyzovať a zlepšovať systém manažérstva kvality, tak aby sadosiahla stabilita práce našich zamestnancov so zodpovednosťou za kvalitu produktov, projektov a služieb.

Výroba

V súčasnosti sa v našich výrobných halách vyrábajú garážové a priemyselné brány, plastové okná a vchodové dvere, zimné záhrady, prostredníctvom ktorých vieme zabezpečiť pre našich vážených klientov pocit mať bezpečný a pekný domov.

Kariéra

Personálna politika, pracovné príležitosti. Pre našich zamestnancov ponúkame možnosť osobného i profesionálneho rastu, aby sme spolu mohli ako silne motivovaný tím vytvoriť lepší každodenný život pre seba i pre našich zákazníkov.

Pracovné príležitosti, voľné pracovné miesta:

Hľadáme obchodných zástupcov z celého slovenska.

Životopisy prosíme zaslať e-mailom na

‹ Späť