zatvoriť

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ÚDRŽBA GARÁŽOVÝCH A PRIEMYSELNÝCH BRÁN

Blog obrazok

Pružiny sú potrebné na podporu väčšiny hmotnosti garážovej brány z čoho vyplýva, že akékoľvek náhle uvoľnenie pružiny je nebezpečné a môže spôsobiť vážne zranenie!!! K natiahnutiu a uvoľneniu torzných tyčí vždy používajte výhradne pevnú oceľovú tyč. Nikdy nepoužívajte skrutkovač, lebo sa ľahko vyšmykne. Môžete tak predísť vážnej nehode. Kliny sa používajú na poistenie torznej pružiny a bubnov pri väčších bránach. Kotevná doska (obr.) (držiak torznej tyče a pružín) musí byť pevne pripevnená k prekladu, aby vydržala napätie napnutých pružín. Nikdy neskúšajte pohnúť klinom kým sú pružiny napnuté, lebo náhle uvoľnenie pružín môže spôsobiť zranenie.

Zadné závesy horizontálnych koľajníc musia fixne držať koľajnice, aby sa udržala rovnaká vzdialenosť medzi nimi, čím sa zabezpečí rovný - voľný chod brány.

Každý tretí mesiac odskúšajte vašu bránu nasledovným spôsobom: Pri zatvorení brány sa postavte pod bránu, podržte spodnú sekciu v ľubovoľnej výške, aby pri chode mohol motor zaregistrovať prekážku. Pri správnom nastavení pohonu brána automaticky prepne na spätný chod, čím sa zabráni poškodeniu auta a predíde sa úrazu.


Údržba dverí

Čistite svoje garážové brány pravidelne s mydlovou vodou (alebo s čistiacim prostriedkom na riad) a s kefou na umývanie áut. Vyhnite sa používaniu drsných čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť farbu. Aby ste mali vašu garážovú bránu stále lesklú, raz do roka ju natrite voskom, ktorý ju zároveň chráni aj pred dažďom a prachom.

 • Údržba železiarskeho tovaru
 • každý tretí mesiac, namažte každé pohybujúce sa miesto železiarskeho tovaru WD-40
 • guľôčkové ložisko valcov
 • os závesov
 • guľôčkové ložisko kladiek
 • torzné pružiny po celej ich dĺžke


SKONTROLUJTE aspoň raz za rok nasledovné veci:

 • pevnosť a úpravu závesov
 • koľajnice, uvoľnenie skrutiek
 • ľahká, či nie sú vyskočené


Ručné odblokovanie sa môže použiť iba vtedy, keď je vozík (zariadenie mechanicky upevnené kladkou na reťazi) vyradený z prevádzky, teda podľa možnosti, iba keď sú dvere zatvorené.


Údržba garážových brán

Z dôvodov bezproblémovej prevádzky a dlhej životnosti garážových dverí sa doporučuje nasledovná údržba:

Garážové brány z vonkajšej strany (panely) čistite pravidelne s mydlovou vodou (alebo s čistiacim prostriedkom na riad) a s kefou na umývanie áut. Vyhnite sa používaniu drsných čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť farbu. Aby ste mali Vašu garážovú bránu stále lesklú, raz do roka ju natrite voskom, ktorý ju zároveň ochraňuje aj pred dažďom a prachom.


Vnútorná tesnina

Bočné tesniace gumy čistite s uni čistiacim prostriedkom. Namažte to 2 alebo 3 krát so silikónovou vazelínou. Nikdy nepoužívajte petrolejovú vazelínu!


Železiarsky tovar

Namazanie: každí tretí mesiac namažte pohybujúce sa miesto železiarskeho tovaru olejom WD400 alebo RECA sprayom, ktoré sú určené špeciálne na údržbu brán:

 • gulôčkové ložisko valcov
 • os závesov
 • gulôčkové ložisko kladiek
 • torzné pružiny po celej ich dĺžke
 • pohybovacích častí zámok

Nepoužívajte olej alebo masť, lebo pri zaprášení môže blokovať chod brány a poškodiť pohyblivé časti brány (kolieska, pánty).


Skontrolujte raz za rok:

 • pevnosť a úpravu závesov
 • valce na opotrebované guľôčkové ložiská, sploštené valce, a zhrbené drôty
 • koľajnice na predčasné obnosenie, uvoľnené závory a uvoľnené skrutky na opory
 • káble, hlavne tie, ktoré sú blízko kladiek a nižšie oporyElektrický otvárač na garážové brány

Pre Vašu a pre bezpečnosť Vašich detí kontrolujte pravidelne automatický bezpečnostný systém pri zatváraní dverí. Pri chode brány sa nikto nesmie zdržiavať v blízkosti garážových dverí!